Manipulatie door de overheid Romeinen 13:1-7 EN DE TIJD VAN NU…