Aanbevolen boeken

God neemt nooit iets uit je leven weg zonder het te vervangen door iets beters.

Billy Graham

Beproevingen leren ons wat we zijn; ze graven de grond op en laten ons zien waar we van gemaakt zijn.

Chales Spurgeon

Wees nooit bang om een onbekende toekomst te leggen in de handen van een bekende God.

Corrie ten Boom

Als je Jezus gaat zien in zijn menselijkheid, zul je ontdekken dat Hij God is.

Maarten Luther

Bijzondere Uitspraken

Klik HIER voor exe download